Infraestructura

Les nostres instal·lacions, processos de reciclatge i gestió de materials compleixen amb la normativa exigida a Espanya i a la UE. A més, estem degudament autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya i El Ministeri de Medi Ambient per al transport i la gestió de ferralla i residus industrials.

 

Disposem d’eines, maquinària especialitzada i mitjans de transport per al desenvolupament de les nostres activitats de reciclatge, i n’estem en continu procés d’actualització i modernització.

 

Per a l’execució de Demolicions Industrials a nivell Nacional comptem amb:

  • Enginyeria pròpia, oferint solucions globals d’obra.
  • Equips especialitzats en Deconstrucció.
  • Demolició mecànica en gran alçada.
  • Sistemes mòbils de reciclatge d’àrids.
  • Equips específics per a gestió de plaques de fibrociment i desamiantats d’estructures.

Tel: (34) 936 530 153

info@alberich.net

Francisco Alberich, S. A.
Oficines centrals i magatzem
Pol. Ind. Can Pelegrí, C/ Ferro, 8
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel: (+34) 936 530 153
Fax: (+34) 936 530 098
info@alberich.net
Delegació
Pol. Ind. C/ Industria, 46
08120 LA LLAGOSTA
Divisió Demolicions
Pol. Ind. Can Pelegri, C/ Ferro, 8
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel: (+34) 936 530 153
Fax: (+34) 936 530 098
demoliciones@alberich.net
disseny i programació Clickart | Software Gestión de residuos