Gestió Integral de Residus

Gestionem i valoritzem tots els residus industrials que generi la seva activitat:

 • Gestió Integral.
 • Vehicles sense ús.
 • Transformadors elèctrics amb PCB (Pyralè) o sense.
 • Cables elèctrics.
 • Bateries.
 • Ferralla electrònica - RAEE's.
 • Fusta.
 • Pneumàtics.
 • Terres i escòries de Zinc i Plom.
 • Residus banals.
 • Residus especials.
 • Plàstics.
 • Paper i cartró.

Assessorem els nostres clients en totes les qüestions medi ambientals relacionades amb la seva activitat i la gestió dels seus residus, així com el servei en Oficina Tècnica amb Enginyeria Industrial i Medi ambiental.

Tel: (34) 936 530 153

info@alberich.net

Francisco Alberich, S. A.
Oficines centrals i magatzem
Pol. Ind. Can Pelegrí, C/ Ferro, 8
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel: (+34) 936 530 153
Fax: (+34) 936 530 098
info@alberich.net
Delegació
Pol. Ind. C/ Industria, 46
08120 LA LLAGOSTA
Divisió Demolicions
Pol. Ind. Can Pelegri, C/ Ferro, 8
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel: (+34) 936 530 153
Fax: (+34) 936 530 098
demoliciones@alberich.net
disseny i programació Clickart | Software Gestión de residuos