Fibrociment i desamiantat

Tenim solucions concretes per a situacions especials.

  • Desenvolupem plans específics per a desamiantats.
  • Gestionem qualsevol material que contingui “Asbests”.
  • Gestió documental dels residus que s’hi generin d’acord amb les normatives medi ambientals vigents.
  • Disposem de personal qualificat i equips específics per a l’execució d’aquestes tasques.

Tel: (34) 936 530 153

info@alberich.net

Francisco Alberich, S. A.
Oficines centrals i magatzem
Pol. Ind. Can Pelegrí, C/ Ferro, 8
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel: (+34) 936 530 153
Fax: (+34) 936 530 098
info@alberich.net
Delegació
Pol. Ind. C/ Industria, 46
08120 LA LLAGOSTA
Divisió Demolicions
Pol. Ind. Can Pelegri, C/ Ferro, 8
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel: (+34) 936 530 153
Fax: (+34) 936 530 098
demoliciones@alberich.net
disseny i programació Clickart | Software Gestión de residuos